سبا دانشجو

ممنونم که منو از ترسهام عبور دادین

من سبا هستم در دوره ی عادت سازی آمیتیس عزیز شرکت کردم که برام بسیار مفید بود شناسایی عادت ها و یادگیری مکانیزم ساخت عادت های سازنده کمک قابل توجهی در رشد فردی من داشت و بسیار از آشنایی با آمیتیس جان خوشحالم چرا که مسیر رشدم رو برام هموار کرد ،طی جلسات کوچینگ فردی که با ایشون داشتم تونستم خودم را و توانمندیهام رو بهتر بشناسم و با نیرو و انرژی فوق العاده‌ای در مسیرم به پیش برم .ممنونم که منو از ترسهام عبور دادین و به خودم ،خودواقعیم نزدیکتر کردین و من همچنان با شما در این مسیر پیش خواهم رفت🙏❤

دیدگاهتان را بنویسید